System logo
Javelo system logo
Trailers for homepage
CO TO JEST ONEPASS?
ONEPASS FREEBIKE daje możliwość utworzenia jednego konta, dzięki któremu skorzystamy z wielu systemów rowerowych w ramach Freebike bez konieczności ponownego podawania danych osobowych w poszczególnych, lokalnych systemach. Klient ma jedno konto i do wielu lokalnych systemów loguje się jednym numerem telefonu i utworzonym hasłem.

REJESTRACJA ONEPASS
Rejestracja do ONEPASS Freebike odbywa się bezpośrednio na stronie systemu rowerowego, po kliknięciu przycisku ZAŁÓŻ KONTO W ONEPASS lub REJESTRACJA (dotyczy stron internetowych oraz Terminali). System przenosi do trzyetapowej rejestracji, która kończy się potwierdzeniem koduweryfikacyjnego przesłanego drogą sms.
 
DANE OSOBOWE W SYSTEMIE ONEPASS
Strona ONEPASS Freebike (https://onepass.freebike.com) służy wyłącznie do zarządzania danymi klienta, który przystąpił do ONEPASS Freebike (imię, nazwisko, numer telefonu i adres em-mail). Historia aktywności - wypożyczenia, wpłaty, itp. są dostępne w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej danego, lokalnego systemu rowerowego.
 
Dane osobowe podane podczas rejestracji do ONEPASS Freebike są przekazywane operatorom poszczególnych systemów, tylko i wyłącznie za zgodą klienta, która jest równoważna z przystąpieniem do lokalnego systemu. W każdym systemie klient musi jednak wybrać taryfę, zaakceptować lokalny Regulamin oraz dokonać odpowiedniej opłaty zgodnie z cennikiem.
 
ZMIANA HASŁA DO ONEPASS
Reset hasła jest, możliwy tylko na stronie www.lodzkirowerpubliczny.pl po przejściu do zakładki ZALOGUJ SIĘ -> Freebike ONEPASS ->ZMIEŃ HASŁO.
 
USUNIĘCIE KONTA ONEPASS
Usunięcie konta ONEPASS jest możliwe jedynie przez Użytkownika. Usunięcie konta ONEPASS Freebike jest równoznaczne z usunięciem kont we wszystkich systemach, do których przystąpił Użytkownik oraz brakiem roszczeń odnośnie zwrotu pozostałych na koncie środków.
 
 
W przypadku, gdy Użytkownik chciałby wystąpić o zwrot środków, należy w pierwszej kolejności, zakończyć umowę z lokalnymi Operatorami Systemu (np. z Operatorem JAVELO). Zakończenie umowy jest możliwe w sytuacji:
- braku zaległości względem lokalnych Operatorów systemów,
- braku wypożyczeń roweru w systemach, w przeciągu ostatnich 7 dni, do których Użytkownik przystąpił,
- braku usunięcia konta w systemie ONEPASS do momentu zakończenia przez Operatorów procesu zwrotu środków
 
 
Na stronie ONEPASS można sprawdzić wykaz systemów, do których przystąpił klient wraz z danymi do logowania.