System logo
Javelo system logo
Trailers for homepage

ZAŁĄCZNIK 2 – TARYFIKATOR

Wszystkie kwoty zawarte w tabeli opłat są kwotami brutto

Załącznik 1_Taryfikator_Javelo_PL_v2
*naliczanie opłat jest sekundowe
*opłaty za poszczególne przedziały czasowe są sumowane np. za wypożyczenie 80-minutowe, Użytkownik zapłaci: 0zł + 1zł + 1zł + 1zł = 3zł