System logo
Javelo system logo
Trailers for homepage

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1 do umowy nr MZDIM.DP.38 /................ / 2023

z dnia ………………………………….

 

 

 TARYFIKATOR

 

Lp.

Przedmiot

Wartość opłaty

OPŁATY ZA WYNAJEM ROWERU

1.

Miesięczna opłata za korzystanie z rowerów

50,00 zł

2.

Przegląd techniczny rowerów (min. 2 razy w roku): diagnostyka i aktualizacja oprogramowania, sprawdzenie podzespołów roweru, diagnostyka baterii, sprawdzenie poprawności

parametrów czujnika napięcia łańcucha, regulacja przerzutek, centrowanie koła, sprawdzenie piasty koła, sprawdzenie

geometrii ramy rowerowej, sprawdzenie napięcia linki hamulca, sprawdzenie gwintu suportu).

Bezpłatnie

KARY ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

1

Sankcja dodatkowa za kradzież lub zniszczenie całkowite roweru

równowartość ceny rynkowej

2

Opóźnienie w zwrocie roweru elektrycznego na koniec trwania umowy powyżej czasu wskazanego w umowie wypożyczenia, ale nie później niż do 15 grudnia 2025

Dopuszczalny czas opóźnienia zwrotu wypożyczonego roweru wraz z wyposażeniem wynosi 7 dni.

100 zł/dzień

3

Zgubienie, zniszczenie baterii

2 700 zł

4

Zwrot brudnego roweru

50 zł

5

Dodatkowe koszty związane z dwukrotnym brakiem stawienia się lub dwukrotnym odwołaniem umówionej wizyty serwisowej

50 zł

6

Sankcja    dodatkowa z przeznaczeniem

za

korzystanie

z

roweru

niezgodnie

200 zł

7

Zwrot zniszczonego roweru m.in. porysowane elementy, zardzewiałe elementy, wgniecenia, zerwane linki, uszkodzone pedały, manetki i inne widoczne uszkodzenia stwierdzone protokołem wydania/zdania roweru.

Wycena      indywidualna z cennikiem napraw

zgodna

8

Sankcja wypowiedzenia/zerwania umowy przed czasem

200 zł

9

W przypadku opóźnienia w opłacaniu należności naliczone zostaną odsetki ustawowe

 

CENNIK KOSZTÓW NAPRAW

 

Regulacja układu hamulcowego

 

Regulacja hamulca v-brake

20 zł

 

Regulacja hamulca tarczowego

25 zł

 

Prostowanie tarczy

15 zł

 

Wymiana tarczy hamulcowej

20 zł

 

Wymiana klocków

25 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiana linki/pancerza z regulacją

30 zł

 

Wymiana dźwigni hamulca z regulacją

30 zł

 

Wymiana płynu hamulcowego z odpowietrzeniem

50 zł

 

Serwis mechanizmu korbowego / suportu

 

Wymiana / konserwacja suportu

40 zł

 

Wymiana mechanizmu korbowego

40 zł

 

Wymiana pedałów

15 zł

 

Serwis układu kierowniczego

 

Regulacja i konserwacja sterów

30 zł

 

Kasowanie luzu sterów

10 zł

 

Wymiana kierownicy

50 zł

 

Wymiana wspornika kierownicy

25 zł

 

Wymiana amortyzatora

50 zł

 

Regulacja przerzutek

 

Regulacja przerzutki

20 zł

 

Mycie i smarowanie napędu

70 zł

 

Wymiana przerzutki z regulacją

40 zł

 

Wymiana wolno-biegu/kasety

30 zł

 

Wymiana łańcucha

30 zł

 

Wymiana manetki z regulacją

30 zł

 

Wymiana linki z regulacją

20 zł

 

Wymiana pancerza z regulacją

35 zł

 

Prostowanie haka przerzutki

20 zł

 

Serwis kół i ogumienia

 

Wymiana dętki/opony w kole przednim

25 zł

 

Wymiana dętki/opony w kole tylnym

35 zł

 

Serwis piasty przedniej (łożyska – kasowanie luzów)

30 zł

 

Serwis piasty tylnej (łożyska – kasowanie luzów)

40 zł

 

Serwis piasty tylnej (biegi, hamulec wewnętrzny)

70 zł

 

Wymiana kasety / wolno-biegu

15 zł

 

Centrowanie koła

40 zł

 

Zaplot koła

100 zł

 

Wymiana szprychy w kole

20 zł

 

Wymiana ramy

350 zł

 

Wymiana widelca

70 zł

 

Montaż akcesoriów

 

 

Montaż błotników 30

30 zł

 

Montaż bagażnika 30

30 zł

 

Montaż kosza 30

30 zł

 

Montaż oświetlenia

30 zł

 

Montaż osłony łańcucha

40 zł

 

Wszystkie nieuwzględnione prace w cenniku jak wyżej a zakwalifikowane poza zakres gwarancyjny Gminy Miasta Jaworzno, rozliczane będą zgodnie z cennikiem pracy serwisanta JAVELO

60 zł

10. CENNIK CZĘŚCI

 

Opona

100 zł

 

Widelec

450 zł

 

Kierownica

100 zł

 

Obręcz

100 zł

 

Piasta przód

40 zł

 

Wolno-bieg

75 zł

 

Przerzutka

150 zł

 

Szprycha

1 zł

 

Hamulec przód

150 zł

 

Hamulec tył

170 zł

 

Klocki hamulcowe

50 zł

 

Dętka

35 zł

 

Uchwyty kierownicy

50 zł

 

Mechanizm korbowy

150 zł

 

Silnik

1 250 zł

 

Czujnik prędkości

150 zł

 

Magnes

60 zł

 

Bateria

2 700 zł

 

Złącze bateria

180 zł

 

Przewody elektryczne

250 zł

 

Wyświetlacz

450 zł

 

Manetka gaz

100 zł

 

Lampa przód

75 zł

 

Lampa tył

65 zł

 

Rama

800 zł

 

Pedały

80 zł

 

Bagażnik

200 zł

 

 

Siodełko

100 zł

 

Błotniki

150 zł

 

Mostek kierownicy

120 zł

 

Dzwonek

50 zł

 

Sztyca podsiodłowa

100 zł

 

Stopka

120 zł

 

Łańcuch

100 zł

 

Osłona łańcucha

85 zł

 

Podkowa

260 zł

 

Łańcuch do AXA

120 zł

 

Stery kierownicy

75 zł

 

Manetka biegów

90 zł

 

Klikboks

60 zł

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

Załącznik nr 2 do umowy nr MZDIM.DP.38/ ………… / 2023

z dnia ………………………………….

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

I. DANE NAJEMCY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…..

/imię i nazwisko/

II. HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Pierwsza wpłata w wysokości ______________ zł równowartość _____________ miesięcznych okresów rozliczeniowych.

 

 

 

 

Wynajmujący:

 

Najemca:

 

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  

Załącznik nr 3 do umowy nr MZDIM.DP.38/............ / 2023

 z dnia ………………………………….

 

 

GRANICE ADMINISTRACYJNE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynajmujący:

 

Najemca:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 4 do umowy nr MZDIM.DP.38/   /2023

z dnia ………………………………….

 

PROTOKÓŁ WYDANIA

 

I. DANE NAJEMCY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….. /imię i nazwisko/

 

II. WYDANIE ROWERU

1. Wynajmujący przekazuje, a Najemca przyjmuje do używania sprzęt wymieniony poniżej, będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie:

a) rower elektryczny marki ………………………………………………………………………………………………….,

b) model ……………………………………………………… nr seryjny …………………………………………………...,

c) numer roweru ………………………………………………………………………………………………………………...,

d) numerze baterii ……………………………………………………………………………………………………………….,

e) ładowarka *(TAK/NIE);

f) klucz do baterii *(TAK/NIE);

g) klucz do linki zabezpieczającej *(TAK/NIE);

a) inne: …………………………………………………………………….…………………………………………………………..

*wybierz i zaznacz

 

2. Poniżej opis widocznych uszkodzeń w wynajętym rowerze.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ zdjęcia

Przed podpisaniem protokołu prosimy o weryfikację stanu roweru.

Odbiór w dniu ………………………………………………………………………………… o godzinie ………………..………. .

 

 

 

 

 

Wynajmujący:

 

Najemca:

 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 5 do umowy nr MZDIM.DP.38/............ / 2023

z dnia ………………………………….

 

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU ROWERU

 

  1. I.       DANE NAJEMCY:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…      /imię i nazwisko/

 

II.     PRZEGLĄD ROWERU:

 

1. Data i godzina pierwszego przeglądu ……………………………………………………………………

2. Dane roweru:

a) rower elektryczny marki ………………………………………………………………………………………………….,

b) model ……………………………………………………… nr seryjny …………………………………………………...,

c) numer roweru ………………………………………………………………………………………………………………...,

d) numerze baterii ……………………………………………………………………………………………………………….,

e) przebieg roweru …………………...

f) inne: …………………………………………………………………….…………………………………………………………..

 

 

 

3. Poniżej opis widocznych uszkodzeń roweru.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ zdjęcia

 

 

 

 

4. Wykaz napraw i wymiany części

Lp.

NAPRAWA lub CZĘŚĆ WYMIENIONA

KOSZT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wynajmujący:

 

Najemca:

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 6 do umowy nr MZDIM.DP.38/ ………… / 2023

z dnia ………………………………….

PROTOKÓŁ ZWROTU ROWERU

I. DANE NAJEMCY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....….. /imię i nazwisko/

II. ZWROT ROWERU

1. Najemca zwraca, a Wynajmujący przyjmuje sprzęt wymieniony poniżej, będący własnością Wynajmującego:

 

a) rower elektryczny marki ………………………………………………………………………………………………….,

b) model ……………………………………………………… nr seryjny …………………………………………………...,

c) numer roweru ………………………………………………………………………………………………………………...,

d) numerze baterii ……………………………………………………………………………………………………………….,

e) ładowarka *(TAK/NIE);

f) klucz do baterii *(TAK/NIE);

g) klucz do linki zabezpieczającej *(TAK/NIE);

a) inne: …………………………………………………………………….…………………………………………………………..

*wybierz i zaznacz

 

2. Poniżej opis widocznych uszkodzeń przy zwrocie roweru.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+ zdjęcia

 

 

3. Wykaz napraw i wymiany części

Lp.

NAPRAWA lub CZĘŚĆ WYMIENIONA

KOSZT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrot w dniu …………………………………………………… o godzinie ………………..………. .

 

 

 

 

 

Wynajmujący:

 

Najemca:

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 7 do umowy nr MZDIM.DP.38/............ / 2023

 

z dnia ………………………………….

 

 

OŚWIADCZENIE - UDOSTĘPNIANIE ROWERU OSOBIE TRZECIEJ

 

 

 Ja niżej podpisany/a ................................................................................................................................................

/imię i nazwisko/

 

Zamieszkały/a pod adresem: ……………………………………………………………….....……………………………………………………….. ……………………..……………………………………………………………………..Jaworzno, nr PESEL………………………………………..…….,

legitymującym się dokumentem …………………………………………….………..……. seria i numer …………..……………………… wydanym przez ………………….…………………….………………………………………………………………………………...........................

Telefon kontaktowy nr …………………………..………...…………………………………………………..……………………………………...….

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 oświadczam, że będę udostępniać rower osobom trzecim i biorę za niego pełną odpowiedzialność

 

 

 

 

 

 

 

Najemca:

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------